Word lid!


Samen bereik je meer!

Elke ondernemer vindt zijn houvast bij de vzw Streekproducenten Vlaams-Brabant (=SVB). Deze vereniging is een coördinatie-, overleg- en actieplatform van, voor en door Vlaams-Brabantse streekproducenten, streekwinkels en -hoekjes, horeca-uitbaters, logies, Straffe Streek Gemeenten en andere partners. Doelstelling is de Vlaams-Brabantse hoeve- en streekproducten promoten, bevorderen, professionaliseren en vermarkten. De vzw SVB is een ledenvereniging van Vlaams-Brabantse streekproducenten, uitbaters van streekwinkels en -hoekjes, horeca-zaken, logies, straffe streek gemeenten en andere partners en sympathisanten. De vzw SVB is bovendien een heus informatiecentrum waar je alle gegevens van deze leden terugvindt. De leden van Streekproducten Vlaams-Brabant:

  • maken deel uit van de 'straffe streek familie'
  • kunnen rekenen op belangenbehartiging
  • hebben recht op eerstelijnsadvies
  • mogen (gratis) deelnemen aan workshops, netwerkmomenten, nieuwjaarsreceptie …
  • ontvangen een professionele fotoreportage 
  • maken deel uit van onze communicatie en ontvangen promotiemateriaal
  • worden betrokken bij diverse activiteiten (o.a. beurzen, kalender, ...)
  • worden opgenomen in de algemene promotie (o.a. op de website, folders, flyers, …).

Lidmaatschap is een absolute voorwaarde om deel uit te maken van het netwerk van de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. Het lidgeld bedraagt 125€ per jaar voor producenten, en 95€ per jaar voor verkooppunten, B&B's, horecazaken, beleving, ... . De bedoeling van dit lidgeld is niet om de werking te financieren, maar in de eerste plaats om de betrokkenheid te verhogen van onze leden. Dit zorgt er ook voor dat onze leden de werking van de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant actief opvolgen. Zo kunnen we samen een netwerk van klanten, interessante contacten en collega-producenten uitbouwen

Schrijf je in!

Naar iets op zoek?

steunpunt hoeveproducten hageland hageland
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland